Resultatet av DEKRA:s rapport på begagnade bilar 2016.

Pressinformation                                       

– Audi A6 tilldelas titeln ”bäst inom alla klasser”
– Volvo S60/V60 vinnare i ”Mellanklassen”
– ladda ned appen gratis
– 474 bilmodeller testade!
– Resultatet finns i DEKRA Felrapport 2016.
– En oumbärlig guide för dig som ska köpa eller sälja en begagnad bil!
– Ny särskild utvärdering ”Oldtimer” med kandidater för veteranbilsmärkning
– Rapporten finns som gratis app och på Internet

 

 

Marknaden för begagnade bilar i Tyskland blomstrar – och får allt större bredd. ”Fordonstillverkarnas tendens att fylla upp allt mindre nischer med nya modeller är även tydlig på marknaden för begagnade bilar med motsvarande tidsmässiga fördröjning”, säger Dr. Gerd Neumann, styrelseordförande hos DEKRA Automobil GmbH. Därför behandlar DEKRA än en gång ett större antal fordonsmodeller i 2016 års rapport om begagnade bilar, som presenteras av expertorganisationen i dag. Sammanlagt registreras 474 modeller i år; för fem år sedan var det bara 232. Dessutom tillkommer regelbundet nya särskilda utvärderingar och fordonsklasser. Det senaste tillskottet 2016 är den särskilda utvärderingen ”Oldtimer”. Genom rapporten framträder den alltmer differentierade mångfalden, som också präglar marknaden, för köparna av en begagnad bil och ger information om tillförlitligheten hos vissa fordonsmodeller.

För rapporten om begagnade bilar analyserar DEKRA:s experter resultaten från sammanlagt ca 15 miljoner huvudsakliga undersökningar från en tvåårsperiod. Endast brister som är verkligt relevanta vid bedömningen av fordonsmodeller inkluderas i statistiken. Ingen hänsyn tas till typiska underhållsbrister som kan tillskrivas innehavaren eller själva fordonet.

”I vår rapport finner spekulanter av begagnade bilar detaljerad information om de typiska bristerna hos en viss fordonsmodell. Samtidigt jämförs modellen med andra modeller från samma marknadssegment”, fortsätter Dr. Gerd Neumann. ”Därmed ger vi konkret och neutralt stöd inför köpbeslutet.”

DEKRA:s rapport blir statistiskt säkerställd genom att konsekvent ta i beaktande miniminivån av antalet utförda besiktningar. ”Rapporten innehåller endast resultat och data för de modeller för vilka vi har testat minst 1 000 bilar under utvärderingsperioden och inom en körsträckekategori”, säger DEKRA:s VD. Rapporten innehåller sammanlagt 474 bilmodeller.

Kännetecknande för rapporten är sedan flera år tillbaka DEKRA:s felindex (DMI). Den beräknar det procentuella värdet av fordonet ”utan relevanta fel” samt det procentuella värdet av fordonet med ”betydande fel”. För att slutligen beräkna DMI-värdet dras procentvärdet av ”utan relevanta fel” av från värdet av ”betydande fel”. Därigenom väger ”betydande fel” mer i utvärderingen.

DMI = värde ”utan relevanta fel” – värde för ”betydande fel”

 

Utvärdering enligt fordonsklasser och körsträcka

Genom att använda sammanlagt nio olika fordonsklasser från småbil till skåpbil blir en meningsfull jämförelse möjlig. ”För en köpare av en begagnad bil är det avgörande att kunna jämföra modeller med varandra. Köpbeslutet görs i allmänhet inom en viss fordonsklass. Att jämföra ett fordon från lyxklassen med en småbil avseende felresultatet vore meningslöst”, säger DEKRA:s företagsledare. I DEKRA:s rapport utvärderas fordonsproven alltid efter körsträckan, då experterna anser denna vara viktigare än åldern i fråga om bilens känslighet. I de nio fordonsklasserna urskiljs vardera tre körsträcksområden (0 till 50 000 km, 50 001 till 100 000 km och 100 001 till 150 000 km).

Bäst i test i de enskilda fordonsklasserna

Fordonen med bäst DEKRA-felindex i de enskilda fordonsklasserna (vanligtvis i körsträcksområde 0 till 50 000 km):

Fordonsklass (antal modeller i rapporten) Vinnare DMI
Mini / småbil (56) Toyota Yaris 92,7
Kompaktklass (45) Honda Civic 94,8
Mellanklass (33) Volvo S60 / V60 96,6
Högre mellanklass / Lyxklass (16) Mercedes-Benz CLS 98,3
Sportbil / cabriolet (17) Mercedes-Benz SLK 98,3
Terrängfordon / stadsjeep (53) Mercedes-Benz M-klass 98,5
Skåpbil (47) Mercedes-Benz B-klass 98,5
Lätt kommersiellt fordon (23) Opel Combo 84,8
Transportbil (15) Renault Master 80,4

”Bäst i alla klasser”

Fordonet som i snitt är bäst i alla fordonsklasser och alla tre körsträcksområden kallas för ”bäst i alla klasser”. Denna titel tillföll i år Audi A6 (DMI: 94,4) före Mercedes-Benz E-klassen (93,0) och Audi Q5 (89,0). ”Som grund för bedömningen i denna kategori ligger en omfattande nyttjandeperiod från 0 till 150 000 kilometer. Därmed tillhandahåller vi ett tillförlitligt omdöme för längre körsträckor“, säger Dr. Gerd Neumann.

 

Bäst i test enligt bilmodellens ursprungsland

Bilar från tyska tillverkare tar vinnartiteln i fem av nio fordonsklasser. Två förstaplatser går till Japan medan Sverige och Frankrike får en vardera. Om man även tar hänsyn till de bästa fordonen i de respektive högre körsträcksområdena, plockar de tyska tillverkarna hem 18 av 27 toppnoteringar. Fyra går till Japan medan Frankrike får tre och Sverige två.

 

Särskild utvärdering ”Oldtimer” för första gången i rapporten

Ny för i år är den särskilda utvärderingen ”Oldtimer”. Här förtecknas fordonsmodeller som lanserades på marknaden för över 30 år sedan och därmed kan bli aktuella för en veteranbilsmärkning, samtidigt som de handlas i stora antal på marknaden för begagnade bilar. ”Detta marknadssegment för begagnade bilar följer sina helt egna mönster och låter sig endast delvis jämföras med andra segment. Avknoppningen i en egen särskild utvärdering inom ramen för DEKRA:s rapport om begagnade bilar utgör därför ett logiskt steg för oss”, förklarar Dr. Gerd Neumann.

Även för ”Oldtimer”-fordon tillämpas en nedre gräns av 1 000 testade exemplar inom ett körsträcksområde för att en modell ska medtas i rapporten. Körsträcksområdena anpassas efter de reguljära fordonsklasserna och täcker intervallet från 50 001 till 200 000 kilometer.

 

Etablerad särskild utvärdering ”Klassiska storsäljare”

Denna indelning av körsträcksområdena gäller även den särskilda utvärderingen ”Klassiska storsäljare”, som för fjärde gången medtagits i DEKRA:s rapport om begagnade bilar. Här avses modeller som sedan en längre tid inte säljs som nya fordon men ofta återfinns på marknaden för begagnade bilar. De är framför allt intressanta för potentiella köpare med begränsad budget. I denna särskilda utvärdering ingår för närvarande 131 modeller. Nedgången i jämförelse med förra året ska hänföras till avknoppningen av Oldtimer i en egen, särskild utvärdering.

 

Kategori ”nykomling” utan rankning

Även 2016 placeras i DEKRA:s rapport om begagnade bilar alla fordonsmodeller som funnits på marknaden i mindre än tre år separat i kategorin ”nykomling” utan rankning. ”Hos dessa fordon är det olika indikatorer som är av vikt som gör det svårt att genomföra en utvärdering: Nya fordon behandlas ofta annorlunda av sina ägare och verkstäder än äldre begagnade bilar. Dessutom ger tillverkaren sina auktoriserade verkstäder mer befogenhet för att på så sätt minska bristkvoter vid tillverkningen. Detta begränsar tillverkningsstatistikens tillförlitlighet avseende fordonets kvalitet. En riktig jämförbarhet kan således inte göras. Därför avgränsar DEKRA:s rapport om begagnade bilar avsiktligt dessa fordon i en egen fordonsklass utan rankning.

Kontakt

Jan Martinsson
VD
DEKRA Automotive AB
jan.martinsson@dekra.com
Tel: 010-455 18 51

Staffan Grandin
Teknisk chef Fordonsbesiktning
DEKRA Automotive AB
staffan.grandin@dekra.com
Tel: +46(0)10-455 18 07

 

Om DEKRA

DEKRA SE med huvudkontor i Stuttgart, Tyskland, är den ledande aktören för fordonsbranschen inom opartiska kontroller. Med över 37 000 medarbetare och med en omsättning på över 27 miljarder SEK är DEKRA representerade i ett femtiotal länder världen över. För mer information om DEKRA SE besök oss på www.dekra.com

DEKRA Automotive AB med huvudkontor i Stockholm är ett dotterföretag till DEKRA i Tyskland. DEKRA Automotive AB är ackrediterat av Swedac för genomförande av den lagstadgade kontrollbesiktningen och registreringsbesiktningen. Vi driver idag 51 besiktningsstationer i Sverige och är ca 115 anställda. För mer information besök oss på dekra-bilbesiktning.se.