Banner

BOKA BESIKTNING FRÅN 429kr på utvalda tider

Här kan du boka, ändra och betala din besiktning

s
 

2021-12-29

DEKRA Automotive AB avser ansöka om en ny ackreditering

Den 22 december 2021 beslutade Högsta Förvaltningsrätten att inte ge DEKRA Automotive AB (DEKRA Bilbesiktning) prövningstillstånd för sin begäran om inhibition.

DEKRA har en längre tid arbetat parallellt med rättsprocessen med att ta fram en tids- och åtgärdsplan för att ge DEKRA Automotive AB möjlighet att ansöka om en ny ackreditering för besiktningar av fordon. Som ett led i detta har därför DEKRA beslutat att dra tillbaka vår överklagan. Ärendet kommer således inte att bli slutligt rättsligt prövat.

DEKRA Automotive AB har gjort omfattande förändringar i sin organisation och vidtagit de åtgärder som krävs för att kunna ansöka om en ny ackreditering. Ny ansökan planeras skickas till SWEDAC inom kort.

DEKRA har också höjt sina interna krav på varje besiktningsstation. Det skall inte finnas några tveksamheter kring att DEKRA säkerställt rätt kvalitet på samtliga stationer.

Målsättningen är tydlig och DEKRA har varit fast beslutna i att komma tillbaka på marknaden, vilket vi nu bekräftar.

DEKRA Bilbesiktnings bokningssystem kommer öppnas i den ordning som besiktningsstationerna efterhand klarat insynen och kan återuppta verksamheten.

Vi vill åter förtydliga att SWEDAC:s beslut inte påverkat andra DEKRA-bolags ackrediteringar eller dess kunder.
Information om ärendet uppdateras löpande på bolagets hemsida:
www.dekra-bilbesiktning.se

Har du frågor kring din bokning vänligen kontakta vår Kundtjänst på 0771-441 441.
Press: För kontakt och mer information vänligen kontakta Jörgen Backersgård.

Kontakt
Jörgen Backersgård
VD DEKRA Automotive AB
jorgen.backersgard@dekra.com

Var på den säkra sidan med DEKRAs reflekterande kepsar!

Det är coolt att ta sig till skolan på ett säkert sätt. Därför kommer DEKRA dela ut hela 15 000 st barnkepsar under hösten 2021. Kepsarna är röda med reflexband för att synas tydligt i trafiken.

Aktuell information om Covid-19

Folkhälsomyndigheten justerade sina allmänna råd den 29 september 2021. Det innebär att en del restriktionerna som berör arbetslivet togs bort. Vi kommer att fortsätta värna våra kunder och medarbetare och kommer fortsättningsvis vidta åtgärder för att begränsa smittspridningen.

HÄR ÖPPNAR VI!

Motala, Skellefteå Hedensbyn, Örebro Bettorp, Boden, Malmö Toftanäs, Enköping, Linköping Tornby, ...

Nya regler för när
fordon ska besiktas

Den 20 maj 2018 ändrades reglerna för när fordon ska besiktas.

Hitta din station nära dig

Vi guidar dig rätt bland våra 78 stationer

Villkor för att ta del av erbjudandet ”Bästa pris”

Vårt erbjudande om bästa pris från 429 kr finns på utvalda tider med risk för slutförsäljning. Först till kvarn gäller!