Banner

BOKA BESIKTNING FRÅN 429kr på utvalda tider

Här kan du boka, ändra och betala din besiktning

s
 

2021-12-01

DEKRA Automotive AB kommer att överklaga Swedacs beslut att återkalla ackrediteringen

DEKRA Automotive AB (DEKRA bilbesiktning) erhöll ackreditering som kontrollorgan inom områdena kontrollbesiktning, registreringsbesiktning, lämplighetsbesiktning och mopedbesiktning (”Fordonsbesiktning”) den 1 juli 2011.

Swedac har den 1 december 2021 beslutat att återkalla ackrediteringen för DEKRA Automotive AB med omedelbar verkan (”Swedacs Beslut”). Skälen som Swedac anger för sitt beslut baseras på anmärkningar som Swedac hade vid sin årliga insyn.

DEKRA Automotive AB anser att Swedacs Beslut är felaktigt. Bolaget har åtgärdat samtliga anmärkningar och vidtagit kraftfulla åtgärder för att förhindra att liknande situationer uppkommer igen. Enligt DEKRA Automotive AB bedömning, har inga av anmärkningarna medfört någon risk för fordons- och trafiksäkerheten.

Swedacs Beslut innebär att DEKRA Automotive AB inte längre är behörig att utföra Fordonsbesiktningar och bolaget har därför stängt sina besiktningsstationer. DEKRA Automotive AB kommer dock överklaga Swedacs Beslut till Förvaltningsrätten i Jönköping och begära att domstolen beslutar om inhibition (dvs. att Swedacs Beslut tills vidare inte ska gälla). Beviljar förvaltningsrätten bolagets begäran, kommer bolaget återfå sin ackreditering och återigen vara behörig att utföra Fordonsbesiktningar under tiden som Swedacs Beslut ligger för slutlig prövning hos förvaltningsrätten. Enligt gällande regler ska en inhibitionsbegäran hanteras skyndsamt och bolaget förväntar sig därför ett beslut från förvaltningsrätten inom kort.

 

Swedacs Beslut påverkar inga andra bolag i DEKRA koncernen, varken bolagens ackrediteringar eller dess kunder.

Swedacs Beslut påverkar ca 220 medarbetare i DEKRA Automotive AB.

 

Information om ärendet uppdateras löpande på bolagets hemsida www.dekra-bilbesiktning.se

Har du frågor kring din bokning, vill avboka eller boka om, vänligen kontakta vår Kundtjänst på 0771-441 441.

För kontakt och mer information vänligen kontakta Jörgen Backersgård i första hand.

Kontakt

Jörgen Backersgård
VD DEKRA Automotive AB
jorgen.backersgard@dekra.com

Stefan Törngren
VD DEKRA Sweden AB
stefan.torngren@dekra.com

Var på den säkra sidan med DEKRAs reflekterande kepsar!

Det är coolt att ta sig till skolan på ett säkert sätt. Därför kommer DEKRA dela ut hela 15 000 st barnkepsar under hösten 2021. Kepsarna är röda med reflexband för att synas tydligt i trafiken.

Aktuell information om Covid-19

Folkhälsomyndigheten justerade sina allmänna råd den 29 september 2021. Det innebär att en del restriktionerna som berör arbetslivet togs bort. Vi kommer att fortsätta värna våra kunder och medarbetare och kommer fortsättningsvis vidta åtgärder för att begränsa smittspridningen.

HÄR ÖPPNAR VI!

Motala, Skellefteå Hedensbyn, Örebro Bettorp, Boden, Malmö Toftanäs, Enköping, Linköping Tornby, ...

Nya regler för när
fordon ska besiktas

Den 20 maj 2018 ändrades reglerna för när fordon ska besiktas.

Hitta din station nära dig

Vi guidar dig rätt bland våra 78 stationer

Villkor för att ta del av erbjudandet ”Bästa pris”

Vårt erbjudande om bästa pris från 429 kr finns på utvalda tider med risk för slutförsäljning. Först till kvarn gäller!