Bilbesiktning Bilprovning | DEKRA Bilbesiktning
Boka tid här: Boka

Nyheter

Hittade inget
karta

Bilprovning

Hittade inget

Varsågod! Här är resultatet av 15 miljoner bilbesiktningar i en app.

Vi har sammanställt resultatet av 15 miljoner kontrollbesiktningar. Alla resultat har vi samlat i en gratis app, där du kan se vilka brister just din bilmodell har.

Ladda ned gratis appen, klicka här...

Använd även appen om du funderar på att köpa ny eller begagnad bil. Knappa bara in bilmärke och modell samt körsträcka och du får en överskådlig besiktningsstatistik. Du kan även jämföra bilmodeller med varandra. Kolla resultatet här... 
  DEKRA-FelrapportDEKRA VÄXER! Vi söker dig som vill jobba som besiktningstekniker.


Vi söker i första hand certifierade besiktningstekniker men om du inte är det erbjuder vi dig betald utbildning med lön under tiden.
Läs mer om jobben och sök här: Lediga jobb.

Bilprovning-Lediga-jobb-2  


DEKRA-90-år  

DEKRA 90 år

DEKRA firar i år 90 år. DEKRA har sedan företaget bildades 1925 arbetat med säkerhet i världen. Förra året besiktade DEKRA över 26 miljoner fordon världen över. DEKRA finns i fler än 50 länder och har 35 000 medarbetare. I Sverige har DEKRA Automotive AB kontrollbesiktat fordon sedan 2011 då vi blev ackrediterade av Swedac.

Läs mer om DEKRAs histora här... Till den engelska versionen, klicka här...

   

Ladda ned DEKRAs årsrapport 2014 DEKRA annual report 2014 company (engelsk text)

   
Bilbesiktning Bilprovning

90 års erfarenhet av bilprovning och bilbesiktning! DEKRA är ledande i Europa och världen på bilbesiktningar. DEKRA startades 1925 och har verksamhet i ett femtiotal länder. Förra året besiktigade vi mer än 26 miljoner bilar vid våra anläggningar
runt om i världen. Den samlade erfarenheten tar vi med oss till våra svenska anläggningar.

Den 1 juli 2010 upphörde monopolet för bilprovning. Marknaden öppnades för flera olika företag som kan utföra en bilbesiktning enligt samma regler som hittills gällt det statliga monopolet AB Svensk Bilprovning. Från den 4 juli 2011 är DEKRA ackrediterade av Swedac enligt ISO/IEC 17020 (A) för att utföra fordonsbesiktning på lätta fordon. Det gäller alla besiktningar på personbilar, lastbilar, maskiner och andra fordon (MC).

DEKRA Automotive har förvärvat Applus bilprovning AB som består av 5 anläggningar med personal, strategiskt belägna i Stockholm, Helsingborg och Malmö. 

Boka besiktning on-line

Bilbesiktning-boka-tid  

 

Få din inbjudan till bilbesiktning via e-post

Inbjudan-till-bilbesiktning  
Följ DEKRA Bilbesiktning på:
DEKRA-Bilprovning-Facebook


 

Besiktningsperiod för personbil & lätt lastbil

Den sista siffran i registreringsnumret avgör besiktningsperioden.  
Slutsiffra Besiktningsperiod Körförbud fr o m
1 november – mars 1 april
2 december – april 1 maj
3 januari – maj 1 juni
4 februari – juni 1 juli
5 maj – september 1 oktober
6 juni – oktober 1 november
7 juli – november 1 december
8 augusti – december 1 januari
9 september – januari 1 februari
0 oktober – februari 1 mars
     

Körförbud

Om du inte besiktar fordonet i tid, får du automatiskt körförbud. Du måste själv komma ihåg att besiktiga din bil i tid. Blir fordonet underkänd på en bilprovning måste du göra en efterkontroll. DEKRA bilbesiktning hjälper många bilverkstäder med att släcka tvåor åt sina kunder. Har man inte gjort en efterkontroll på fordonet inom
angiven tid som står på protokollet inträder körförbud. Ett fordon kan också få körförbud om det vid en poliskontroll eller vid en kontrollbesiktning är i så dåligt skick att
det är en fara för trafiksäkerheten (så kallat meddelat körförbud). Fordonet måste då bärgas från platsen. Fordonet får därefter endast köras kortast lämpliga väg till en besiktningsstation.Efterkontroll

Efterkontrollen begränsas främst till tidigare anmärkningar. Upptäcker man nya allvarliga fel eller följdfel från reparationen underkänns fordonet på nytt. Du bokar din efterkontroll på samma sätt hos DEKRA bilbesiktning som en vanlig kontrollbesiktning.Registreringsbesiktning

Vi erbjuder registreringsbesiktning som bland annat krävs när du importerar eller bygger om en bil. Har du till exempel importerat en bil från Tyskland? Eller har du på egen hand byggt om din bil? Då ska du göra en registreringsbesiktning för att bilen ska bli godkänd för trafik på svenska vägar. Ta med dig beslutet om godkänd ursprungskontroll, vilket Transportstyrelsen ordnar om du kontaktar dem. Läs mer på Transportstyrelsens hemsida: Transportstyrelsen

Bilbesiktning

Sverige finns drygt 7,5 miljoner registrerade fordon och sedan 1965 är det lag på att dessa ska genomgå återkommande kontrollbesiktning, för att öka trafiksäkerheten. Bilbesiktning görs för att säkerställa att ett fordon är i det skick och har den utrustning som krävs ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Transportstyrelsen skickar inte längre ut kallelse när det är dags för en bilbesiktning. Det måste du som ägare till fordonet som ska se till att det blir besiktat i rätt tid

Boka tid via vår internetbokning eller kontakta kundtjänst på 0771-441 441, så hjälper vi dig.

Vill ha en kopia på ditt besiktningsprotokoll kan du vända dig direkt till den DEKRA besiktningsstation som genomförde bilprovningen eller kontakta vår kundtjänst.Bilprovningen

AB Svensk Bilprovning bildades september 1963. Den 1 januari 1965 blev periodisk kontrollbesiktning obligatorisk för registrerade motorfordon och släpvagnar.
Företaget tog över majoriteten av de besiktningar som tidigare utförts av Statens Bilinspektion. Avregleringen den 1 juli 2010 är en anpassning till den svenska
huvudregeln att provning och kontroll ska utförs av oberoende och självständiga organ i konkurrens. Regeringen hoppas också att avregleringen kommer att skapa förutsättningar för ett bredare utbud för kunderna. Målet är längre öppettider, fler besiktningsstationer, fler företag, ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Transportstyrelsen är den myndighet som utformar regler för den här verksamheten. Myndigheten kontrollerar att besiktningsverksamheten fungerar väl med
avseende på trafiksäkerhet, miljö, prisutveckling, teknikutveckling och tillgänglighet.Drop in

Vi erbjuder Drop in bilprovning hos de flesta av våra DEKRA bilprovningsstationer. Det kan vara många som vill göra en bilbesiktning i slutet av månaden så det är alltid bäst att boka i förväg för att undvika väntetid.