Nya besiktningsregler 2018

För att anpassa det svenska systemet till gällande EU-lagstiftning har besiktningsreglerna ändrats och de berör cirka 4,5 miljoner fordonsägare.

De nya reglerna började tillämpas den 20 maj 2018 och innebär bland annat att de slutsifferstyrda besiktningsperioderna ersätts av rörliga perioder, och att A-traktorer blir besiktningspliktiga. Det här blir bland annat nytt:

Person- och lätta lastbilar bilar ska kontrollbesiktigas

  • Första gången senast 36 månader efter
    den månad då bilen togs i trafik första gången
  • Andra gången senast 24 månader efter
    den månad då den första besiktningen utfördes
  • Därefter senast 14 månader efter den månad
    då bilens föregående besiktning utfördes

Detta innebär att besiktningsperioden fr.o.m. den 20 maj 2018 inte längre baseras på den sista siffran i registreringsnumret, utan på månaden för den senast genomförda kontrollbesiktningen.

Tillfällig övergångsregel underlättar övergången till de nya reglerna

När de nya reglerna börjar gälla får vissa fordon ett nytt datum för nästa besiktning, ett datum som ligger närmare i tid. Var därför uppmärksam på att datumet för nästa besiktning som står på det senaste besiktningsprotokollet kan vara felaktigt, eftersom det datumet baseras på de nuvarande reglerna.