Över 90 års arbete med säkerhet

1924 – Industrimannen Hugo Stinnes och andra affärsmän utvecklar idén om en frivillig teknisk bevakningstjänst för motorfordon
1925 – Företaget grundas i Berlin, Tyskland. Företaget kom att heta “Deutscher Kraftfahrzeug Uberwachungs Verein” vilket förkortas DEKRA.
1926 – DEKRA Test Institution inrättas med uppdrag att organisera fordonsinspektioner, teknisk provning, utbildning av DEKRA ingenjörer och en konsulttjänst för medlemmar.
1930 – DEKRA driver 79 kontrollstationer och 52 utvärderingscentrum. DEKRA utför 143.000 fordonsbesiktningar och 800 bilutvärderingar.
2010 – Den 1 juli 2010 avreglerades fordonsbesiktningen i Sverige och marknaden öppnades för fler besiktningsföretag.
2011 – Den 4 juli 2011 ackrediterades DEKRA i Sverige av Swedac för att utföra fordonsbesiktning på lätta fordon enl. ISO/IEC 17020 (A).
boka besiktning

Här är de vanligaste felen på din bil eller den du tänkte köpa

Vi har testat 15 miljoner fordon och samlat resultaten på alla styrkor och svagheter bilmodellerna har i en rapport åt dig.

Ladda ner appen här: