Över 90 års arbete med säkerhet

1924 – Industrimannen Hugo Stinnes och andra affärsmän utvecklar idén om en frivillig teknisk bevakningstjänst för motorfordon
1925 – Företaget grundas i Berlin, Tyskland. Företaget kom att heta “Deutscher Kraftfahrzeug Uberwachungs Verein” vilket förkortas DEKRA.
1926 – DEKRA Test Institution inrättas med uppdrag att organisera fordonsinspektioner, teknisk provning, utbildning av DEKRA ingenjörer och en konsulttjänst för medlemmar.
1930 – DEKRA driver 79 kontrollstationer och 52 utvärderingscentrum. DEKRA utför 143.000 fordonsbesiktningar och 800 bilutvärderingar.
2010 – Den 1 juli 2010 avreglerades fordonsbesiktningen i Sverige och marknaden öppnades för fler besiktningsföretag.

2011 – Den 4 juli 2011 ackrediterades DEKRA i Sverige av Swedac för att utföra fordonsbesiktning på lätta fordon enl. ISO/IEC 17020 (A).

2021 – Den 1 december 2021 återkallade Swedac ackrediteringen för att utföra fordonsbesiktning på lätta fordon enl. ISO/IEC 17020 (A).