90 års arbete med säkerhet - DEKRA

90 års arbete med säkerhet

DEKRA firar 90 år.

1925 – 2015

 

 

1924
 –  Industrimannen Hugo Stinnes och andra affärsmän utvecklar idén om en frivillig teknisk bevakningstjänst för motorfordon
.
1925
 –  Företaget grundas i Berlin, Tyskland. Företaget kom att heta “Deutscher Kraftfahrzeug Uberwachungs Verein” vilket förkortas DEKRA.
.
1926
 –  DEKRA Test Institution inrättas med uppdrag att organisera fordonsinspektioner, teknisk provning, utbildning av DEKRA ingenjörer och en konsulttjänst för medlemmar.
.
1930  –  DEKRA driver 79 kontrollstationer och 52 utvärderingscentrum. DEKRA utför 143.000 fordonsbesiktningar och 800 bilutvärderingar.
.
 Läs mer om DEKRAs historia här (engelsk text)
.
2010   –  Den 1 juli 2010 avreglerades fordonsbesiktningen i Sverige och marknaden öppnades för fler besiktningsföretag.
.
2011  –  Den 4 juli 2011 ackrediterades DEKRA i Sverige av Swedac för att utföra fordonsbesiktning på lätta fordon enl. ISO/IEC 17020 (A).

 

 

DEKRA-90-år

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer om DEKRAs historia här (engelsk text)

 

Ladda ned DEKRAs årsrapport 2014 DEKRA annual report 2014 company (engelsk text)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEKRA Bilbesiktning AB | Hemvärnsgatan 11B, 171 54 Solna | Org.nr. 556709-9170