Välkommen på
registreringsbesiktning

Vi erbjuder registreringsbesiktning som bland annat krävs när du importerar eller bygger om en bil. Har du till exempel importerat en bil från Tyskland? Eller har du på egen hand byggt om din bil?

Då ska du göra en registreringsbesiktning för att bilen ska bli godkänd för trafik på svenska vägar. Ta med dig beslutet om godkänd ursprungskontroll, vilket Transportstyrelsen ordnar om du kontaktar dem. Läs mer på Transportstyrelsens hemsida.

Vi kan utfärda bevis om avtalad tid för registreringsbesiktning för fordon som ännu inte har fått ett registreringsnummer. Registreringsbesiktning sker via förhandsbokningar. Vi utför registreringsbesiktningar i de län som vi finns representerade i.

Kontakta oss via formuläret nedan för att få hjälp med din registreringsbesiktning.

Har du importerat ett fordon från ett EU-land (eller EES) kan du även boka tid på 0771-441 441 direkt! Gäller personbilar, lätt lastbilar, MC och släp

Vad vi gör vid en registreringsbesiktning

Vi identifierar fordonet tekniskt och kontrollerar fordonet ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt. Vi fastställer också de fordonsuppgifter som ska registreras i vägtrafikregistret. Vid registreringsbesiktningen ställs en mängd tekniska krav på fordonet, bland annat vad gäller bromsar, avgasrening och krocksäkerhet. Syftet är att fordonet ska vara anpassat till svenska förhållanden. EG-typgodkända fordon uppfyller samtliga tekniska och miljömässiga krav enligt gällande EG-direktiv. Det innebär att fordonet kan godkännas i Sverige utan krav på ytterligare dokumentation om fordonets tekniska status.

Fordon måste vara avgasgodkända i Sverige för att få användas i trafik. Detta gäller för personbilar, lastbilar och bussar med en totalvikt på högst 3 500 kg och för dieseldrivna lastbilar och bussar med totalvikt över 3 500 kg. Ett fordon som tidigare har varit registrerat och tagits i trafik i ett annat land inom EES-området uppfyller avgaskraven, under förutsättning att det inte är ombyggt eller trimmat. Det betyder att fordonet ska ha samma utförande som det hade när det serietillverkades. Ett fordon kan i vissa fall få lättnader från kraven på teknisk utrustning och avgasrening. Importorsakerna flyttsak, arvegods, eget bruk och diplomat ger samtliga vissa undantag från de tekniska krav som ställs på fordonet vid registreringsbesiktningen.

Om ditt fordon är EG-typgodkänt, eller av årsmodell 1968 eller äldre, behövs inte dessa undantag vid registreringsbesiktningen. När registreringsbesiktningen är godkänd registrerar vi fordonet i vägtrafikregistret. Fordonet tilldelas då ett svenskt registreringsnummer automatiskt och transportstyrelsen skickar hem registreringsbevis och registreringsskyltar till ägaren. Blir registreringsbesiktningen underkänd måste efterkontrollen utföras av samma besiktningsföretag. Både registreringsbeviset och registreringsskyltarna skickas med automatik till den svenska adress du är folkbokförd på. Bevis och skyltar kan aldrig skickas till utlandet. Om du ansökt om tillfällig registrering i samband med ursprungskontrollen kommer du att få behålla det registreringsnummer du fick då, under förutsättning att den tillfälliga registreringen fortfarande är giltig när registreringsbesiktningen godkänns.

Om fordonet inte är EG-typgodkänt men tidigare varit permanent registrerat i ett annat EU-land och det kan styrkas med ett registreringsbevis, anses fordonet uppfylla de tekniska kraven för att få registreras i Sverige, under förutsättning att fordonet är i seriemässigt standardutförande. För fordon som ursprungligen tillverkats i ett land utanför EU kan du behöva styrka vissa ytterligare krav. Detta gäller inte fordon som är konstruerade för vänstertrafik, är utrustade med hastighetsmätare som har brittisk standard eller tillverkas i små serier.