Våra övriga tjänster

E-diagnos med felkodsutläsning

Det kan vara svårt att upptäcka elektroniska fel som styr din bil. Vi erbjuder en e-diagnos på din bil för att upptäcka fel som kan påverka din bils säkerhet, miljö och komfort.

Gaskontroll

Gasolkontrollen ingår inte längre i den obligatoriska besiktningen för husvagn och husbil. Passa därför på att utför en gasolkontroll när du är inne på kontrollbesiktning.

Tempo 100

Ska du köra 100 km/timmen på tyska motorvägar med dragfordon, med tillkopplad släpvagn eller husvagn, krävs ett Tempo 100-certifikat.

Miljödekaler för Tyskland

Ska du köra 100 km/timmen på tyska motorvägar med dragfordon, med tillkopplad släpvagn eller husvagn, krävs ett Tempo 100-certifikat.

Trafiksäkerhetskontroll

En trafiksäkerhetskontroll är precis samma besiktning som en vanlig kontrollbesiktning. Den innehåller samma kontrollpunkter och mätningar men inget resultat rapporteras in till Transportstyrelsen.

Hitta en station nära dig