Yrkesfordon

Till kategorin yrkesfordon räknas till exempel taxibilar. Men även uthyrningsbilar, övningsbilar, MC, utryckningsfordon inklusive släp, skolskjutsfordon och gengasbilar. För yrkesfordon med en totalvikt på max 3 500 kg ska den första besiktningen ske ett år efter det att de togs i bruk (det ser du på registreringsbeviset). Därefter ska besiktning ske en gång om året.

Vill du veta när ditt fordon ska besiktas? Kolla när det är dags att besikta ditt fordon här eller på Transportstyrelsens hemsida här.