Om DEKRA Quality Management | DEKRA Bilbesiktning

DEKRA Quality Management AB

-en del av DEKRA

Från generalagent/importör till återförsäljare av fordon erbjuder vi ett antal branschanpassade tjänster. Med oss får du tillgång till marknadsledande produkter, etablerade kontaktnät samt en partner som kan tillföra kontinuitet och kvalitet som ett långsiktigt samarbete kräver. Flera av våra tjänster kan med fördel samordnas och ger dig en strukturerad överblick som underlättar dina egna insatser.

Indeco Kalibrering AB  förvärvades av 2013-05-31 och ingår numera i DEKRA Quality Management AB.
Se  mer information under Nyheter.

 

DEKRA Quality Management
-a
lla tjänster:

– Audits – revisioner av fabriksstandards

– Kvalitetskontroller av verkstadsarbete – anpassade eller efter standard

– Mystery Shopping – både för bilförsäljning och servicemarknad

– Kalibrering och utrustningskontroll av bilverkstadsutrustning

– Upphandlingskontroller – för dig inom offentlig verksamhet

– Skadereparationskontroller och skadebesiktningar

– Garantirevision 

– Miljödekaler – information och försäljning

– Fordonsvärderingar

 

Kontaktinformation
DEKRA Quality Management AB
Drottninggatan 8
632 20 Eskilstuna

DEKRA Quality Management AB
Hemvärnsgatan 11B
171 54 Solna

Hemsidor:
www.dekra-qm.se
www.indecokalibrering.se
Växel: 010-455 10 00
info@dekra.com