Gasdrivna bilar får nya besiktningsregler

Bilar som drivs av gas påverkas av de nya besiktningsreglerna som infördes den 20 maj i Sverige. Det här gäller:

När en bil försedd med bränslesystem för gas inställs till kontrollbesiktning, ska bilens bränsletankar för gas vara fyllda med tillräcklig mängd så att bilen kan köras på gas.

Vidare ska alla bränsletankar vara helt frilagda så att en kontroll av hela tanken kan genomföras.

Om inte bränsletankarna är frilagda, får istället ett intyg godtas som inte är äldre än 15 månader.

Intyget ska vara utfärdat av fordonstillverkaren, av fordonstillverkaren godkänd representant, eller av företag som har verksamhet inom efterkonvertering, reparation eller kontroll av bränslesystem för gas.

Information om intyg och hur du skaffar intyg får du av Transportstyrelsens kundtjänst på 0771-14 15 16.