Jag ångrar mitt köp

 

Ångerblankett
Denna blankett kan användas när konsumenten vill ångra ett avtal, enligt reglerna i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). Konsumenten har även möjlighet att ångra sig på annat sätt än med blanketten men rekommenderas alltid att spara underlag som visar att han eller hon har ångrat sig.

Mall för ångerblankett
Blanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill ångra avtalet. Observera att den ska skickas till det aktuella företaget, inte till Konsumentverket.

Ladda ner blanketten här.
Ifylld blankett skickas till bilbesiktning@dekra.com