Har du ett fabriksnytt fordon som inte har ett giltigt typgodkännande?

Isåfall måste fordonet få ett enskilt godkännande utfärdat för att fordonet ska bli registrerat i Sverige. Skillnaden mellan en registreringsbesiktning och enskilt godkännande är att vid en registreringsbesiktning är det ett besiktningsföretag som tar beslut om huruvida fordonet kan godkännas. När det gäller enskilt godkännande är det. Transportstyrelsen som fattar beslut. Beslutet grundar sig på den bedömningsrapport som besiktningsföretaget upprättar i samband med provning.

Här är de vanligaste felen på din bil eller den du tänkte köpa. Vi har testat 15 miljoner fordon och samlat resultaten på alla styrkor och svagheter bilmodellenerna har i en rapport åt dig.

– spara upp till 110 kr om du bokar besiktning online