Sammanfattning – dina personuppgifter lagras och hanteras enligt GDPR

DEKRA Automotive AB (nedan DEKRA) ansvarar för att behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslag. DEKRA meddelar myndigheter resultatet av utförda besiktningar i enlighet med de krav som ställs enligt Swedacs ackreditering.

Den information vi sparar om dig kommer inte att användas på annat sätt än att:

  • bjuda in dig till besiktning
  • informera dig om förändringar kring besiktningsmarknaden
  • ge dig tillgång till information och utdrag ur register såsom besiktningsprotokoll och batteritest på elbilar
  • erbjudanden från DEKRA och samarbetspartner
  • skicka kundundersökningar
  • fullgöra kundrelationer, analys, marknadsföring och direktmarknadsföring, postalt såväl som digitalt (e-post, SMS och MMS)

Om du erhåller ett erbjudande från DEKRA eller samarbetspartner och inte vill få fler kan du enkelt avregistrera dig. Samtliga utskick innehåller information om hur du går tillväga.

Vi lämnar inte ut information till tredje part utan ditt godkännande.

Hantering av personuppgifter

Informationen om dig som kund lagras i en databas och används under den tid du har en kundrelation och för en tid därefter.

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till andra företag för nödvändig behandling på uppdrag av DEKRA exempelvis i samband med tryck och distribution.

Vidare kan personuppgifter komma att kompletteras genom inhämtning av data från offentliga register vid exempelvis uppdatering av fordonsuppgifter.

Du kan när som helst kostnadsfritt begära information om personuppgifter eller återkalla lämnat samtycke. Du kan även begära att uppgifter tas bort, ändras eller spärras, om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Detta gör du genom att lämna en skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran till:

GDPR-Ansvarig
DEKRA Automotive AB
Hemvärnsgatan 11B
171 54 Solna, Sverige

Eller skicka ett e-post till: gdpr.industrial.se@dekra.com