Batteritest för elbilar

Vårt batteritest för elbilar ger ett transparent mått på ett elbilsbatteris kapacitet med resultat på 15 minuter.

Som elektromobilitetsexperter med många års erfarenhet vet vi på DEKRA att hälsotillståndet, definierat som den återstående kapaciteten, för en begagnad elbils batteri har ett starkt inflytande på fordonets värde och prestanda.

Vårt batteritest för elbilar ger ett resultat som kan jämföras med mellan bilmodeller av batteriets hälsotillstånd, bedömt utifrån en 15-minutersanalys. Vår lösning täcker ett stort antal elbilsmodeller från olika tillverkare och ger neutrala, oberoende batteritestresultat som du kan lita på när du använder, köper och säljer begagnade elbilar.

Fördelar med vårt batteritest för elbilar:

  • Analys av batteriets hälsotillstånd i en elbil på 15 minuter
  • Utmärkt förhållande mellan tid och noggrannhet tack vare vår omfattande databas och patenterade algoritm
  • Enkel testprocess: anslut – accelerera – rapportera
  • Tillverkaroberoende testresultat för elbilsbatterier
  • Transparent batteristatusrapport bestämmer återstående batterikapacitet
  • Testrapport levererad via SMS eller E-post från DEKRAs kundportal till kund

Kontrollera häsotillståndet på din elbils batteri med vår snabba och exakta batteritest.

Elbilsbatteriet är den primära markören för fordonets värde. Ogynnsamma förhållanden som en ineffektiv körstil, hög körhastighet, värme och kyla, körsträcka, laddningscykler och många andra faktorer kan minska batterikapaciteten. Vårt test ger en tillförlitlig, transparent uppgift om batteriets återstående kapacitet och nivå av degradering så att köpare och säljare bättre kan uppskatta värdet, funktionaliteten och prestandan hos begagnade elbilar och laddhybrider.

På 15 minuter och fyra steg avgör vårt batteritest kapaciteten hos ett använt elbilsbatteri:

Steg 1 – Förberedelse: Gå till batteritestets URL på din smartphone. Anslut Vehicle Communication Interface (VCI) till kabeln och sedan kabeln till OBD-porten.

Steg 2 – Statiskt test: Efter inmatning av allmänna fordonsdata läses nödvändiga diagnostiska data ut och allmän beredskap verifieras.

Steg 3 – Dynamiskt test: Data samlas in under en kort acceleration.

Steg 4 – DEKRA-rapport: Utvärderingen är klar på några minuter och visar återstående batterikapacitet i ett tydligt och begripligt format. Hela rapporten med ytterligare information kan laddas ner, skickas eller skrivas ut via DEKRA kundportal.

Batteritestet med sin patenterade algoritm har validerats av det prestigefyllda RWTH Aachen University. Testet är sofistikerat, snabbt och exakt, med den extra fördelen att ge en oberoende och objektiv bedömning av den återstående batterikapaciteten för dessa elfordon. Detta hjälper till att främja transparens och förtroende kring försäljning av begagnade bilar med eldrift.

Om DEKRA

  • DEKRA har tillhandahållit säkerhet sedan starten för över 90 år sedan. Med passion och expertis och med 44 000 anställda över hela världen idag, tänker vi framåt för säkerheten.
  • På resande fot, på jobbet och hemma – DEKRAs skickliga experter skapar ökad säkerhet inom livets alla nyckelområden. Vi säkerställer säkerheten för mänsklig interaktion med teknik och miljö, särskilt när det gäller digitalisering.

Intresseformulär

DEKRA kommer att lansera batteritest för elbilar till samarbetspartners och bilhandlare under 2022.
Är du intresserad av att veta mer, fyll i vårt intresseformulär, så kontaktar vi dig.