Batteritest för elbilar

Vårt batteritest för elbilar mäter batteriets hälsotillstånd (State of Health) på 15 minuter.

Nu kan elbilsägare ta reda på hur batteriet mår genom DEKRAs unika batteritest. DEKRA mäter batteriets hälsotillstånd (State of Health) och återger resultatet på en skala 0–100 på endast 15 minuter.

Vårt batteritest för elbilar ger ett resultat som kan jämföras med mellan bilmodeller av batteriets hälsotillstånd. Vår lösning täcker ett stort antal elbilsmodeller från olika tillverkare och ger ett oberoende resultat som du kan lita på när du använder, köper och säljer begagnade elbilar.

Fördelar med vårt batteritest för elbilar:

  • Batteritestet tar bara 15 minuter
  • Jämförbara resultat mellan bilmodeller
  • Oberoende testresultat på batteriets hälsotillstånd (S0H)
  • Tillförlitligt batteritest genom DEKRAs omfattande databas och patenterade algoritm
  • Enkel testprocess i tre steg: anslut – accelerera – rapportera
  • Resultatet visar återstående batterikapacitet d v s degraderingen från en fabriksny elbil
  • Resultatet levereras via e-post från DEKRAs kundportal till kund

Kontrollera häsotillståndet på din elbils batteri med vår snabba och exakta batteritest.

Elbilsbatteriet är den primära delen som bestämmer fordonets värde. Ogynnsamma förhållanden som en ineffektiv körstil, hög körhastighet, värme och kyla, körsträcka, laddningscykler och många andra faktorer kan minska batterikapaciteten. Vårt test ger en tillförlitlig, transparent uppgift om batteriets återstående kapacitet och nivå av degradering så att köpare och säljare bättre kan uppskatta värdet, funktionaliteten och prestandan hos begagnade elbilar och laddhybrider.

På 15 minuter och fyra steg avgör vårt batteritest kapaciteten hos ett använt elbilsbatteri:

Steg 1 – Förberedelse: Gå till batteritestets URL på din smartphone. Anslut Vehicle Communication Interface (VCI) till kabeln och sedan kabeln till OBD-porten.

Steg 2 – Statiskt test: Efter inmatning av allmänna fordonsdata läses nödvändiga diagnostiska data ut och allmän beredskap verifieras.

Steg 3 – Dynamiskt test: Data samlas in under en kort acceleration.

Steg 4 – DEKRA-rapport: Utvärderingen är klar på några minuter och visar återstående batterikapacitet i ett tydligt och begripligt format. Hela rapporten med ytterligare information kan laddas ner, skickas eller skrivas ut via DEKRA kundportal.

Batteritestet med sin patenterade algoritm har validerats av det prestigefyllda RWTH Aachen University. Testet är sofistikerat, snabbt och exakt, med den extra fördelen att ge en oberoende och objektiv bedömning av den återstående batterikapaciteten för dessa elfordon. Detta hjälper till att främja transparens och förtroende kring försäljning av begagnade bilar med eldrift.

Om DEKRA

  • DEKRA har tillhandahållit säkerhet sedan starten för över 90 år sedan. Med passion och expertis och med 44 000 anställda över hela världen idag, tänker vi framåt för säkerheten.
  • På resande fot, på jobbet och hemma – DEKRAs skickliga experter skapar ökad säkerhet inom livets alla nyckelområden. Vi säkerställer säkerheten för mänsklig interaktion med teknik och miljö, särskilt när det gäller digitalisering.

Intresseformulär

Hur kan DEKRAs batteritest hjälpa dig i din verksamhet?
Är du intresserad av att veta mer, fyll i vårt intresseformulär, så kontaktar vi dig.