Ändrat fordon

Om du ändrat ditt fordon så att det inte längre överensstämmer med uppgifterna i Trafikregistret behöver det genomgå en registreringsbesiktning. Ett ändrat fordon ska normalt inställas till registreringsbesiktning inom en månad från att ändringen utförts. Vid registreringsbesiktningen ska det redogöras för vilka ändringar som utförts. Ladda ned pdf “Ändringar inför registreringsbesiktningen”. Spara pdf:en och öppna för att fylla i den. Även vid enklare ändringar som t.ex. dragkrok, dubbelkommando, taxiutrustning etc. så måste fordonet genomgå en registreringsbesiktning.