Besiktningsresultat

När besiktningen är klar berättar teknikern vad som är bra att veta om ditt fordon och vad resultatet innebär. Du får ett protokoll med resultatet godkänt, underkänt, körförbud eller krav på annan typ av besiktning. Men vad betyder egentligen resultatet från besiktningen?

Godkänd

Om fordonet blir godkänt behöver du inte göra någonting alls.

Underkänd – utan krav på ombesiktning

Har fordonet fått anmärkningar som inte kräver ombesiktning (så kallade villkorstvåor) måste du åtgärda felen snarast. Du får inte köra fordonet mer än nödvändigt innan felen åtgärdats. Om felet kvarstår vid en eventuell poliskontroll föreläggs fordonet om ny besiktning. Detsamma gäller om felet kvarstår vid nästa periodiska besiktning. Kolla igenom våra checklistor för att undvika onödiga anmärkningar på kontrollbesiktningen.

Underkänd – med krav på ny besiktning

Är fordonet underkänt med krav på ombesiktning måste du åtgärda felen snarast och få en ombesiktning utförd senast det datum som angivits på protokollet. Innan fordonet blivit godkänt får det inte användas mer än nödvändigt för att få felet reparerat.

Efterkontroll för personbil kan du göra utan tidsbokning på våra stationer. Öppettider och övriga fordonstyper varierar mellan stationerna, kontrollera därför din stations webbsida före ditt besök. Vill du ha en bestämd tid för besiktning går det bra att boka via hemsidan eller kundtjänst på telefonnummer 0771-441 441.

Om fordonet inte besiktats eller inom angiven tid inträder automatiskt körförbud. Normalt inträder detta efter en månad, men om ditt fordon underkänns för tredje gången i rad har du bara en vecka på dig att åtgärda felen. Vid detta körförbud får du köra kortast lämpliga väg till verkstad för reparation eller till besiktningsföretag för besiktning.

Körförbud

Om fordonet har så allvarliga fel att ett körförbud meddelas blir du tvungen att flytta fordonet med hjälp av bärgningsbil. Detta gäller dock inte släpvagnar i de fall körförbudet avser bromssystemet. De får bogseras olastade i max 30 km/h till verkstad.

Körförbudet gäller tills en ny besiktning utförts. Efter reparation får dock fordonet köras kortast lämpliga väg till en besiktningsstation.

Ett beslut om körförbud vid kontrollbesiktning eller en registreringsbesiktning kan överklagas hos Transportstyrelsen. Ange i ansökan varför ni överklagar beslutet och bifoga protokollskopian. Skicka handlingarna till;

Transportstyrelsen

Väg- och järnvägsavdelningen

Box 267

781 23 Borlänge

Föreläggande om registreringsbesiktning

Om ditt fordon är ändrat jämfört med tidigare godkänt utförande eller inte kunnat identifieras föreläggs fordonet registreringsbesiktning. Denna måste ske inom en månad, i annat fall inträder körförbud.

Föreläggande om registreringsbesiktning

Vid efterkontroll begränsas kontrollen främst till tidigare anmärkningar. Upptäcker besiktningsteknikern nya allvarliga fel eller följdfel från reparationen underkänns fordonet på nytt. Enklare fel som upptäcks meddelas muntligt.

Sker efterkontrollen/ombesiktningen inom angiven tid är priset lägre, i annat fall utförs en ny fullständig besiktning till ordinarie pris.

Notering – Bra att veta

Under rubriken ”övrig information” på besiktningsprotokollet dokumenterar besiktningsteknikern saker som är bra att känna till om sitt fordon. Det kan till exempel vara en notering av begynnande fel när bristens omfattning ännu inte innebär anmärkning. Här informeras även om vissa miljörelaterade OBD-felkoder som inte medför anmärkning, eller om en alternativ kontrollmetod använts.

Behöver du en kopia på besiktningsprotokollet?

Kopia på besiktningsprotokoll kan endast beställas via formulär. Klicka på länken för att komma till formuläret