DEKRA – inte bara bilbesiktning

På DEKRA besiktar vi mer än bara bilar. Faktum är att DEKRA är ledande inom tekniska kontroller på en rad olika områden, där vi också strävar efter hög säkerhet och kvalitet. Man skulle kunna säga att vi brinner för noggrannhet och precision. DEKRA Bilbesiktning är en del av DEKRA Group, en internationell organisation med teknisk kontroll som kärnverksamhet. Vi besiktar allt från hissar, rulltrappor och kranar till skidliftar, tivolianläggningar och järnvägssystem för att öka säkerhet och kvalitet i den dagliga relationen mellan människa och teknik, miljö och mobilitet. 2010 omsatte koncernen omkring 1,8 miljarder Euro. Omkring 200 dotterbolag och närstående bolag arbetar under strategiska paraplyet DEKRA AG med säte i Stuttgart.