Besiktningsbefriade fordon i och med de besiktningsreglerna

Kontrollbesiktning av fordon som är 50 år eller äldre

Den 20 maj 2018 infördes nya besiktningsregler. Det innebär att fordon som är 50 år eller äldre kan befrias från besiktning.

En förutsättning för att bli befriad från besiktning är att fordonet har en godkänd och gällande kontrollbesiktning inom de senaste 2 föregående kalenderåren för att undantaget ska börja gälla.

Vill du veta om ditt fordon är besiktningsbefriat?

Kontrollera det på Transportstyrelsens hemsida genom att klicka på länken nedan.