Gasolkontroll

Låt oss utföra din gasolbesiktning!

Gasolkontrollen ingår inte längre i den obligatoriska besiktningen för husvagn och husbil. Passa därför på att utför en gasolkontroll när du är inne på kontrollbesiktning. Vi kontrollerar slangar, rörledningar och övriga gasolkomponenter som har betydelse för säkerheten. För din egen säkerhet så utför en gasolkontroll minst vartannat år. Vissa campingplatser kräver godkänd gasolkontroll eftersom uppställning av husbilar och husvagnar ofta sker mycket tätt och brandspridningen är snabb mellan vagnar och förtält.

Hitta station nära dig:

Protokoll och märke

Du får ett protokoll efter genomförd gasolkontroll med resultatet och eventuella brister noterade. Är kontrollen godkänd får du även märket ”Genomförd Gasolkontroll” som fästs utanpå husvagnen eller intill gasolinstallationen. Resultatet från kontrollen är endast rådgivande och rapporteras inte till någon myndighet.

Bokning och pris

Du bokar en gasolkontroll enskilt eller i samband med kontrollbesiktningen via vår online bokning eller på 0771-441 441.