Inför registreringsbesiktning

Att tänka på inför registreringsbesiktning:

Ursprungskontrollen måste vara godkänd och klar hos Transportstyrelsen. Fordonets ägare måste vara samma person som har ansökt om ursprungskontrollen. Har ett ägarbyte gjorts är ursprungskontrollen inte längre giltig och en ny ansökan om ursprungskontroll måste göras. Ta med dig giltig legitimation. Ifall ett ombud inställer fordonet till registreringsbesiktningen krävs en fullmakt samt en kopia på ägarens legitimation.