Inför registreringsbesiktning

Att tänka på inför registreringsbesiktning:

Ursprungskontrollen måste vara godkänd och klar hos Transportstyrelsen. Fordonets ägare måste vara samma person som har ansökt om ursprungskontrollen. Har ett ägarbyte gjorts är ursprungskontrollen inte längre giltig och en ny ansökan om ursprungskontroll måste göras. Ta med dig giltig legitimation.

Ifall ett ombud inställer fordonet till registreringsbesiktning krävs en fullmakt respektive fordonsägarens legitimation. Är fordonsägaren ett företag, så krävs det att ombudet har en fullmakt respektive ett utdrag från Bolagsverket.

Godkänd legitimation är svenskt körkort, nationellt id-kort eller pass.