En del av DEKRA

DEKRA Industrial AB, tidigare ÅF-Kontroll, verkar för ökad säkerhet inom en rad branscher via oberoende besiktning, provning och certifiering. DEKRA finns på 30 orter i Sverige och är Europas ledande företag inom teknisk kontroll med 26 000 medarbetare i fler än 50 länder.

Här nedan kan du läsa om alla tjänster

Kontaktinformation

DEKRA Industrial AB
Box 13007
402 51 Göteborg

Hemsida: www.dekra-industrial.se
Växel: 010-455 10 00

 • ATEX- och EX-klassning
 • Automatiserad provning
 • Besiktning av attraktioner
 • Besiktning av mobilkranar och entreprenadmaskiner
 • Besiktning av trycksatta anordningar
 • Besiktning hissar, portar och rulltrappor
 • Besiktning kranar och lyftanordningar
 • Besiktningswebben
 • Betongkontroll
 • Egenkontroll och entreprenadbesiktning
 • Haveri och skadeutredning
 • Hälsa, Säkerhet, Miljö och Processäkerhet (HSE-P)
 • Inspektion av sodapannor och processutrustning
 • Konstruktionskontroll
 • Kontroll av järnvägssystem
 • Korrosion, anodiskt eller katodiskt skydd
 • Leverans- och Kvalitetssäkring
 • Livslängd och statusbedömning
 • Matarvatten, vattenbehandling och vattenrening
 • Materialteknik
 • Mekaniserad provning
 • Oförstörande provning (OFP)
 • Program för Fortlöpande tillsyn (FLT)
 • Riskbedömning och CE-märkning
 • Stålbyggnadskontroll
 • Svets