Offentlig upphandling och sekretess

Besiktningsprotokollet är en offentlig handling.

Information utöver vad som framgår av besiktningsprotokollet lämnas endast ut till ägaren eller till person som agerar som ombud för ägaren.

Under förutsättning att ett efterfrågat fordon har genomgått en besiktning hos DEKRA, är DEKRA skyldiga att lämna ut en kopia av enstaka protokoll till den som kan ange ett giltigt registreringsnummer.

Sekretessbelagd information

I händelse av att det enligt lag så krävs kan DEKRA komma att lämna ut konfidentiell information. DEKRA skall då meddela uppdragsgivaren om detta, om detta enligt lag inte är förbjudet.

Besiktningsprotokoll

Om du har tillgång till registreringsnumret kan du alltid efterfråga ett protokoll från en lagstadgad besiktning utförd hos DEKRA Automotive AB. DEKRA för inga noteringar om vilka protokoll som efterfrågats, av vem eller för vilket ändamål.