DEKRA:s rapport om begagnade bilar 2019.

DEKRA:s rapport om begagnade bilar har under de senaste tio åren etablerats som ett ledande uppslagsverk för potentiella köpare av begagnade bilar. En utvärdering av resultaten av besiktningar med avsikt på typiska brister hos enskilda fordonsmodeller inom specifika körsträckor samt jämförelser inom fordonsklasser har tillhandahållit konkret hjälp vid beslut om att köpa eller inte köpa en specifik modell vid ett köp av en begagnad bil.

Kvaliteten på betygssättningen i rapporten beror emellertid på giltigheten av den information som en besiktning ger. Denna utvärdering påverkas i allt större utsträckning – särskilt vid nyare fordon – av tillverkar- och reparationsavtal om förreparation för en prickfri besiktning.

DEKRA har redan under tidigare år reagerat på detta och flera gånger anpassat systemet för sin Rapport om begagnade bilar. Till exempel infördes år 2015 kategorin ”Nykomling”. Under denna kategori utesluts fordonsmodeller som är yngre än tre år från rankningen och betygssätts endast i begränsad utsträckning. År 2017 ändrades dessutom processen för fastställande av en vinnare i fordonsklasserna – sedan dess kan en fordonsmodell bara utses som vinnare i en fordonsklass om den gjort bra ifrån sig i tre körsträckskategorier upp till 150 000 km.

Trots dessa insatser måste vi dra slutsatsen att det informativa värdet av utvärderingsdata med avseende på jämförelser mellan enskilda fordonsmodeller inte längre helt motsvarar de krav som DEKRA har som en oberoende expertorganisation. Hanteringen av fordon av olika fordonstillverkare och deras auktoriserade reparatörer skiljer sig alltför mycket vid förberedelserna för besiktning. Det går i detta skede inte att urskilja fordonskvalitet från reparationskvalitet.

På grund av detta har DEKRA beslutat att inte längre ge ut en Rapport om begagnade bilar i dess nuvarande skick.

Kontakt

Jan Martinsson
VD
DEKRA Automotive AB
jan.martinsson@dekra.com
Tel: 010-455 18 51

Staffan Grandin
Teknisk chef Fordonsbesiktning
DEKRA Automotive AB
staffan.grandin@dekra.com
Tel: +46(0)10-455 18 07