Våra tjänster

Den 1 juli 2010 avreglerades fordonsbesiktningen i Sverige och marknaden öppnades för fler besiktningsföretag. I dag finns en handfull aktörer på marknaden. Från den 25 februari 2022 är DEKRA återigen ackrediterade av Swedac enl. ISO/IEC 17020 (A). för att utföra fordonsbesiktning på lätta fordon. Läs mer om vårt besiktningsutbud här intill.

Ackreditering

Den 4 juli 2011 blev DEKRA först ackrediterade av Swedac för att utföra fordonsbesiktning på lätta fordon enl. ISO/IEC 17020 (A). Ackrediteringen blev återkallad av Swedac den 1 december 2021. Den 25 februari 2022 blev DEKRA Automotive på nytt ackrediterad.

> Läs mer om Swedacs beslut på här.