Våra tjänster

Den 1 juli 2010 avreglerades fordonsbesiktningen i Sverige och marknaden öppnades för fler besiktningsföretag. I dag finns en handfull aktörer på marknaden. Den 1 december 2021 återkallade Swedac ackrediteringen. Läs mer om DEKRAs överklagande på startsidan