Våra tjänster vid besiktning | DEKRA bilbesiktning

Våra tjänster

Bilprovning alla våra tjänster

DEKRA – On the safe side.

Den1 juli 2010 avreglerades fordonsbesiktningen i Sverige och marknaden öppnades för fler besiktningsföretag. I dag finns en handfull aktörer på marknaden. Från den 4 juli 2011 är DEKRA ackrediterade av Swedac enl. ISO/IEC 17020 (A). för att utföra fordonsbesiktning på lätta fordon. Läs mer om vårt besiktningsutbud här intill.

 

ACKREDITERING
Den 4 juli 2011 blev DEKRA ackrediterade av Swedac för att utföra fordonsbesiktning på lätta fordon enl. ISO/IEC 17020 (A).
.
Swedac Bilprovning auktoriserad
.
PRODUKTER:
– Bilprovning, bilbesiktning
– Kontrollbesiktning
– Registreringsbesiktning
– Efterkontroll
– Mopedbesiktning
– Besiktning av arbetsfordon
– Import intyg
– Miljödekaler för Tyskland
– Besiktningsresultat personbilar
– Lämplighetsbesiktning
– Tempo 100
– Konditionstester
– Trafiksäkerhetskontroll
– Gasolkontroll
– Kopia av besiktningsprotokoll
– Enskilt godkännande
– E-diagnos
– LYP
– ADR

 

 

 

 

Bilbesiktning-boka-tid

Boka-tid-för-bilbesiktning

 

 

 

 

Ladda ned DEKRA appen för att se din bils vanligaste brister
dekra app för biltest