Våra tjänster

Den 1 juli 2010 avreglerades fordonsbesiktningen i Sverige och marknaden öppnades för fler besiktningsföretag. I dag finns en handfull aktörer på marknaden. Från den 4 juli 2011 är DEKRA ackrediterade av Swedac enl. ISO/IEC 17020 (A). för att utföra fordonsbesiktning på lätta fordon. Läs mer om vårt besiktningsutbud här intill.

Ackreditering

Den 4 juli 2011 blev DEKRA ackrediterade av Swedac för att utföra fordonsbesiktning på lätta fordon enl. ISO/IEC 17020 (A).

Ackrediteringsmärke nr 8054