Vilka faktorer påverkar åldrandet av ett elbilsbatteri?

Batteriets ålder är inte bara en funktion av linjär tid (kalenderålder) utan också av cykeln för laddning och urladdning (cyklisk ålder). När batteriet åldras minskar dess kapacitet gradvis, vilket påverkar fordonets räckvidd. Åldrande av drivbatteriet i en elbil innebär försämring av batteriets egenskaper. Förutom åldrande påverkar höga temperaturer, överladdning (hög spänning), djupurladdning (låg spänning) och hög laddningsström EV-batteriets hälsotillstånd och följaktligen dess kapacitet.


Tillbaka