Vad är en kontrollbesiktning och varför gör man det?

Anledningen till att man genomför kontrollbesiktningar är för att minska antalet olyckor som orsakas av tekniska fel samt för att reducera onödigt stora utsläpp av miljöskadliga ämnen. I Sverige är det obligatoriskt att genomföra besiktningen och den måste utföras av ett godkänt besiktningsföretag.


Tillbaka