Hur skiljer sig detta batteritest för begagnade elbilar från andra tester?

Denna lösning ger snabba och exakta resultat, levererade på minuter snarare än timmar, vilket är typiskt för andra batteritester. Dessa långa procedurer kräver att batteriet laddas ur eller laddas, medan DEKRA-batteritestet inte gör det. Faktum är att vårt test kan slutföras på cirka 15 minuter, och dess noggrannhet har validerats av RWTH Aachen-universitetet såväl som av olika biltillverkare.


Tillbaka