Hur fungerar bilbatteritestet exakt?

Proceduren bygger på att mäta olika batteridata såsom strömmar och spänningar under belastning, d.v.s. under en kort acceleration, via Vehicle Communication Interface (VCI). Det verkliga kunnandet ligger dock i att klassificera de värden som mäts här. Bakom proceduren ligger en mycket komplex, mycket utarbetad databas och en patenterad algoritm. Grunddata bestäms i förväg för varje enskild fordonstyp med mätningar som körs under ett brett spektrum av förhållanden; detta följs av lämplig strukturering och ytterligare komplexa beräkningar, i vissa fall med hjälp av artificiell intelligens. Vi hänvisar till hela processen som ”parameterisering”. De värden som mäts i testfallet utvärderas sedan utifrån dessa typspecifika parametrar.


Tillbaka