Jag har frågor, synpunkter eller vill framföra ett klagomål.

Har du frågor eller synpunkter rörande din besiktning eller resultatet av den så är du välkommen att kontakta din besiktningsstation eller maila oss på bilbesiktning@dekra.com.


Tillbaka