Finns det några specifika förutsättningar för att testa sitt bilbatteri?

Bilen måste vara utrustad med ett On-Board Diagnostics Interface (OBDI) för att kunna ansluta till mobilapplikationen via Vehicle Communication Interface (VCI). Dessutom måste batteriet uppfylla följande förutsättningar:

  • State of Charge (SoC) runt 40 % – 80 %.
  • Batteritemperatur mellan +10°C och +30°C.
  • Individuella celltemperaturskillnader inom batteriet på <2°C.

Om dessa villkor inte är uppfyllda visas ett felmeddelande. Slutligen, för det dynamiska testet, krävs ett utrymme på 100 meter för acceleration.


Tillbaka