Vad innebär det att få anmärkningar som leder till efterkontroll?

De fel som man fått anmärkningar på ska åtgärdas snarast. Fordonet måste sedan genomgå en efterkontroll hos ett besiktningsorgan eller en ackrediterad verkstad för att bli godkänt.


Tillbaka