Vad innebär en anmärkning som leder till direkt körförbud?

Om fordonet får körförbud i samband med besiktningen på stationen eller att en polis utfärdat körförbud för fordonet så har så allvarliga fel noterats att fordonet inte får köras därifrån utan måste då bärgas därifrån. Körförbudet gäller ända tills en ny besiktning har gjorts.

Om det är så att fordonet har fått körförbud av anledningen utebliven besiktning så får du köra fordonet till närmaste besiktningsstation eller verkstad.

Läs mer om vad samtliga anmärkningar betyder här.

 


Tillbaka