Att tänka på inför registreringsbesiktning:

Ursprungskontrollen måste vara godkänd och klar hos Transportstyrelsen. Fordonets ägare måste vara samma person som har ansökt om ursprungskontrollen. Har ett ägarbyte gjorts är ursprungskontrollen inte längre giltig och en ny ansökan om ursprungskontroll måste göras. Ta med dig giltig legitimation. Ifall ett ombud inställer fordonet till registreringsbesiktningen krävs en fullmakt samt en kopia på ägarens legitimation.

Här är de vanligaste felen på din bil eller den du tänkt köpa.

Vi har testat 15 miljoner fordon och samlat resultaten på alla styrkor och svagheter bilmodellerna har i en rapport åt dig.