ADR-Certifikat

Transport brandfarliga, explosiva eller hälsovådliga ämnen

Om ditt fordon ska transportera brandfarliga, explosiva eller hälsovådliga ämnen behöver du ett ADR-certifikat. ADR-Första är en kontroll som säkerställer att objektet uppfyller ställda krav och är gjort enligt tillverkarens ritningar. ADR-Återkommande är en kontroll att objektet fortfarande uppfyller ställda krav. Vid detta tillfälle förlängs eller förnyas fordonets ADR-certifikat. Föreskrivande myndighet för ADR-besiktningar är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)

Vi erbjuder ADR på två stationer idag.