Gasolkontroll för säkerhets skull | DEKRA bilbesiktning

Gasolkontroll

Låt oss utföra din gasolbesiktning!

Gasolkontrollen ingår inte längre i den obligatoriska besiktningen för husvagn och husbil. Passa därför på att utför en gasolkontroll när du är inne på kontrollbesiktning.

Vi kontrollerar slangar, rörledningar och övriga gasolkomponenter som har betydelse för säkerheten.

För din egen säkerhet så utför en gasolkontroll minst vartannat år.

Vissa campingplatser kräver godkänd gasolkontroll  eftersom uppställning av husbilar och husvagnar ofta sker mycket tätt och brandspridningen är snabb mellan vagnar och förtält.

Protokoll och märke
Du får ett protokoll efter genomförd gasolkontroll med resultatet och eventuella brister noterade. Är kontrollen godkänd får du även märket ”Genomförd Gasolkontroll” som fästs utanpå husvagnen eller intill gasolinstallationen.

Resultatet från kontrollen är endast rådgivande och rapporteras inte till någon myndighet.

Bokning och pris
DEKRA Gasolkontroll kostar 200 kronor. Du bokar en gasolkontroll enskilt eller i samband med kontrollbesiktningen via vår on-line bokning eller på 0771-441 441.

 

 

BILPROVNINGEN I SVERIGE

85 års erfarenhet av bilbesiktning! DEKRA startades 1925 och finns nu i ett femtiotal länder. Förra året besiktigade vi mer än 20 miljoner bilar vid våra anläggningar
runt om i världen. Den samlade erfarenheten tar vi med oss till våra svenska anläggningar.

Den 1 juli 2010 upphörde monopolet för bilprovning. Marknaden öppnades för flera olika företag som kan utföra en bilbesiktning enligt samma regler som hittills gällt det statliga monopolet AB Svensk Bilprovning. Från den 4 juli 2011 är DEKRA ackrediterade av Swedac enligt ISO/IEC 17020 (A) för att utföra fordonsbesiktning på lätta fordon. Det gäller alla besiktningar på personbilar, lastbilar, maskiner och andra fordon (MC).