Enskilt godkännande | DEKRA bilbesiktning

Enskilt godkännande

Enskilt godkännande enligt TSFS 2010:4 omfattar alla nya personbilar, lastbilar, bussar och släpvagnar som inte är typgodkända.

Nya fordon som ska ut på marknaden måste kontrolleras för att bland annat säkerställa deras identi­tet och se till så att de uppfyller de tekniska kraven. Den 15 februari 2010 infördes enskilt godkännande som en ny godkännandeform.

Enskilt godkännande bygger på en EU-anpassad lösning och tanken är att man inom EU ska godkänna fordonen utifrån så lika förutsättningar och hanteringssätt som möjligt. De fordon som berörs är nya fordon som inte omfat­tas av ett giltigt typgodkännande. Det kan till exempel röra sig om ett specialbyggt fordon.

 

Vilka fordon gäller för kravet på enskilt godkännande?

Kravet på enskilt godkännande gäller endast fabriksnya fordon som importeras till eller tillverkas i Sverige (fordon som inte registrerats eller tagits i bruk tidigare i något land).

 

Hur ansöker jag om enskilt godkännande?

Fordonet ska ha en godkänd ansökan om enskilt godkännande från Transportstyrelsen innan kontrollen kan påbörjas. När ansökan har kommit in till Transportstyrelsen är det möjligt för DEKRA Bilbesiktning att genomföra provningen av fordonet.

När besiktningen är klar får du ett protokoll med Transportstyrelsens beslut och efter godkänt “enskilt godkännande” får du ett registreringsbevis hemskickat med posten.

Vi tillhandahåller den här tjänsten framförallt i Skåne, Göteborg och Stockholm, men även över hela landet efter överenskommelse. Pris för enskilt godkännande lämnas på förfrågan.

Boka provningen för enskilt godkännande på tel. 0771-441 441 eller bilbesiktning@dekra.com!

 

Läs mer på Transportstyrelsens webbsida om: