Besiktning av arbetsfordon | DEKRA Bilbesiktning

Besiktning av arbetsfordon

Låt oss utföra din besiktning av arbetsfordon!

En liten tuva kan stjälpa ett stort lass – Om man inte besiktar sina arbetsfordon. Olycksfall med arbetsfordon hör till de vanligaste på våra arbetsplatser. Via regelbundna besiktningar ser våra besiktningsmän till att fel och brister som kan skada människor och maskiner åtgärdas i tid.

Klicka här för mer information