ADR certifikat | DEKRA Bilbesiktning

ADR – certifikat

ADR – certifikat!

Om ditt fordon ska transportera brandfarliga, explosiva eller hälsovådliga ämnen behöver du ett ADR-certifikat.

ADR-Första är en kontroll som säkerställer att objektet uppfyller ställda krav och är gjort enligt tillverkarens ritningar.

ADR-Återkommande är en kontroll att objektet fortfarande uppfyller ställda krav. Vid detta tillfälle förlängs eller förnyas fordonets ADR-certifikat.

Föreskrivande myndighet för ADR-besiktningar är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB)

Vi erbjuder ADR på två stationer idag. De är:

>>Arendal i Göteborg

>>Gävle

 

 
Boka ADR genom att kontakta stationerna:
Arendal på telnr 010 – 455 19 40
Gävle på telnr  010 – 455 32 90