Registreringsbesiktning | DEKRA Bilbesiktning
 

Registreringsbesiktning

Låt oss utföra din registreringsbesiktning!

Registreringsbesiktning

Vi erbjuder registreringsbesiktning som bland annat krävs när du importerar eller bygger om en bil.

Har du till exempel importerat en bil från Tyskland? Eller har du på egen hand byggt om din bil? Då ska du göra en registreringsbesiktning för att bilen ska bli godkänd för trafik på svenska vägar. Ta med dig beslutet om godkänd ursprungskontroll, vilket Transportstyrelsen ordnar om du kontaktar dem. Läs mer på Transportstyrelsens hemsida

Vi kan utfärda bevis om avtalad tid för registreringsbesiktning för fordon som ännu inte har fått ett registreringsnummer. Prata med vår kundtjänst på 0771-441 441 för mer information.

Registreringsbesiktning sker via förhandsbokningar. Vi utför registreringsbesiktningar i de län som vi finns representerade i. Kontakta oss via telefon, e-post eller fyll i formuläret nedan för att boka tid.

Vår personal är kundfokuserad och kompetent. Du kan boka tid och vi har även lördagsöppet på flera orter. Vi genomför registreringsbesiktning av ditt fordon till ett bra pris. Kontakta oss på 0771-441 441 eller bilbesiktning@dekra.com!

 

_______________________________________________________________________

Behöver du hjälp med din registreringsbesiktning?

För frågor som rör din registreringsbesiktning, intyg eller import av bilar kan du fylla i formuläret nedan så kontaktar någon våra besiktningsingenjörer dig!

Fyll i uppgifterna så hjälper vi dig:

Namn

E-post (required)

Telefon (required)

Regnr Ärendenr (required)

Önskat Län (required)

Ämne

Beskriv ditt ärende

 

 

 

Registreringsbesiktning

Har du importerat ett fordon till Sverige eller gjort en ändring eller ombyggnad på ditt fordon så måste det genomgå en registreringsbesiktning.

 

Oregistrerat fordon

Innan du kan boka tid för en registreringsbesiktning för ett fordon som inte har ett svenskt registreringsnummer så måste du först ansöka om en ursprungskontroll hos Transportstyrelsen.
Det är fordonets ägare, alltså den person som ska vara registrerad ägare i Sverige, som ska ansöka om ursprungskontroll. Om ett ägarbyte görs innan fordonet registreras i vägtrafikregistret är den godkända ursprungskontrollen inte längre giltig.
Läs mer om ursprungskontroll på Transportstyrelsens hemsida här.

När ursprungskontrollen är godkänd är du välkommen att boka tid hos oss på tel. 0771-441 441.

Vid bokningen behöver vi följande uppgifter:

Ditt ärendenummer som du har fått ifrån Transportstyrelsen.
Fordonets totalvikt. Totalvikten brukar stå på fordonets tillverkarskylt.

 

Att tänka på inför registreringsbesiktning:

Ursprungskontrollen måste vara godkänd och klar hos Transportstyrelsen.
Fordonets ägare måste vara samma person som har ansökt om ursprungskontrollen. Har ett ägarbyte gjorts är ursprungskontrollen inte längre giltig och en ny ansökan om ursprungskontroll måste göras.
Ta med dig giltig legitimation.
Ifall ett ombud inställer fordonet till registreringsbesiktningen krävs en fullmakt samt en kopia på ägarens legitimation.
>Ladda ned fullmakt här.

 

Vad vi gör vid en registreringsbesiktning:

Vi identifierar fordonet tekniskt och kontrollerar fordonet ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt. Vi fastställer också de fordonsuppgifter som ska registreras i vägtrafikregistret.

Vid registreringsbesiktningen ställs en mängd tekniska krav på fordonet, bland annat vad gäller bromsar, avgasrening och krocksäkerhet. Syftet är att fordonet ska vara anpassat till svenska förhållanden. EG-typgodkända fordon uppfyller samtliga tekniska och miljömässiga krav enligt gällande EG-direktiv. Det innebär att fordonet kan godkännas i Sverige utan krav på ytterligare dokumentation om fordonets tekniska status.

Om fordonet inte är EG-typgodkänt men tidigare varit permanent registrerat i ett annat EU-land och det kan styrkas med ett registreringsbevis, anses fordonet uppfylla de tekniska kraven för att få registreras i Sverige, under förutsättning att fordonet är i seriemässigt standardutförande. För fordon som ursprungligen tillverkats i ett land utanför EU kan du behöva styrka vissa ytterligare krav. Detta gäller inte fordon som är konstruerade för vänstertrafik, är utrustade med hastighetsmätare som har brittisk standard eller tillverkas i små serier.

Fordon måste vara avgasgodkända i Sverige för att få användas i trafik. Detta gäller för personbilar, lastbilar och bussar med en totalvikt på högst 3 500 kg och för dieseldrivna lastbilar och bussar med totalvikt över 3 500 kg.

Ett fordon som tidigare har varit registrerat och tagits i trafik i ett annat land inom EES-området uppfyller avgaskraven, under förutsättning att det inte är ombyggt eller trimmat. Det betyder att fordonet ska ha samma utförande som det hade när det serietillverkades.

Ett fordon kan i vissa fall få lättnader från kraven på teknisk utrustning och avgasrening. Importorsakerna flyttsak, arvegods, eget bruk och diplomat ger samtliga vissa undantag från de tekniska krav som ställs på fordonet vid registreringsbesiktningen.

Om ditt fordon är EG-typgodkänt, eller av årsmodell 1968 eller äldre, behövs inte dessa undantag vid registreringsbesiktningen.

När registreringsbesiktningen är godkänd registrerar vi fordonet i vägtrafikregistret. Fordonet tilldelas då ett svenskt registreringsnummer automatiskt och transportstyrelsen skickar hem registreringsbevis och registreringsskyltar till ägaren. Blir registreringsbesiktningen underkänd måste efterkontrollen utföras av samma besiktningsföretag.

Både registreringsbeviset och registreringsskyltarna skickas med automatik till den svenska adress du är folkbokförd på. Bevis och skyltar kan aldrig skickas till utlandet.

Om du ansökt om tillfällig registrering i samband med ursprungskontrollen kommer du att få behålla det registreringsnummer du fick då, under förutsättning att den tillfälliga registreringen fortfarande är giltig när registreringsbesiktningen godkänns.

 

Ändrat fordon

Om du ändrat ditt fordon så att det inte längre överensstämmer med uppgifterna i Trafikregistret behöver det genomgå en registreringsbesiktning.

Ett ändrat fordon ska normalt inställas till registreringsbesiktning inom en månad från att ändringen utförts. Vid registreringsbesiktningen ska det redogöras för vilka ändringar som utförts

>Ladda ned pdf “Ändringar inför registreringsbesiktningen”

Spara pdf:en och öppna för att fylla i den.

Även vid enklare ändringar som t.ex. dragkrok, dubbelkommando, taxiutrustning etc. så måste fordonet genomgå en registreringsbesiktning.

 

Nya regler för dragkrok:

Fr.o.m. 1 september 2013 omfattas inte längre kravet på registreringsbesiktning vid montering/demontering av dragkula. Detta gäller:

 

Montering av EU-typgodkänd kopplingsanordning på EU-typgodkänd personbil klass I eller EU-typgodkänd lastbil med en högsta maximala totalvikt av 3 500 kg under förutsättning att kopplingsanordningen är av typ kula och avsedd att monteras på fordonet samt att uppgift om fordonets maximala släpvagnsvikt eller släpkärrevikt finns i vägtrafikregistret. För lastbil gäller dessutom att kopplingsanordningen inte får vara integrerad i en eftermonterad bakgavellyft eller i ett eftermonterat särskilt underkörnings-skydd.

 

Demontering av kopplingsanordning på EU-typgodkänd personbil klass I eller EU-typgodkänd lätt lastbil med en högsta maximala totalvikt av 3 500 kg under förutsättning att uppgift om kopplingsanordning inte finns i vägtrafikregistret

 

Enskilt godkännande

Har du ett fabriksnytt fordon som inte har ett giltigt typgodkännande måste fordonet få ett enskilt godkännande utfärdat för att fordonet ska bli registrerat i Sverige. Skillnaden mellan en registreringsbesiktning och enskilt godkännande är att vid en registreringsbesiktning är det ett besiktningsföretag som tar beslut om huruvida fordonet kan godkännas. När det gäller enskilt godkännande är det Transportstyrelsen som fattar beslut. Beslutet grundar sig på den bedömningsrapport som besiktningsföretaget upprättar i samband med provning.