Vår historia - Dekra Bilbesiktning

Vår historia

DEKRA-Automotive-Historia

DEKRA startades i Tyskland 1925 och finns nu i ett femtiotal länder.

Förra året besiktade vi mer än 26 miljoner bilar vid våra butiker runt om i världen. Den samlade erfarenheten tar vi med oss till våra svenska butiker.

Den 1 juli 2010 avreglerades fordonsbesiktningen i Sverige och marknaden öppnades för fler besiktningsföretag. Från den 4 juli 2011 är DEKRA ackrediterade från Swedac för att utföra fordonsbesiktning på lätta fordon enl. ISO/IEC 17020 (A).

Boka din besiktning här.