Besiktningsperiod för yrkesfordon | DEKRA bilbesiktning

Yrkesfordon

Till kategorin yrkesfordon räknas till exempel taxibilar.

Men även uthyrningsbilar, övningsbilar, MC, utryckningsfordon inklusive släp, skolskjutsfordon och gengasbilar. För yrkesfordon med en totalvikt på max 3 500 kg ska den första besiktningen ske ett år efter det att de togs i bruk (det ser du på registreringsbeviset). Därefter ska besiktning ske en gång om året. Här är det slutsiffran i registreringsnumret som styr när besiktningen sker.

 

Slutsiffra Besiktningsperiod Körförbud fr o m
1 november – mars 1 april
2 december – april 1 maj
3 januari – maj 1 juni
4 februari – juni 1 juli
5 maj – september 1 oktober
6 juni – oktober 1 november
7 juli – november 1 december
8 augusti – december 1 januari
9 september – januari 1 februari
0 oktober – februari

1 mars