Besiktningsperiod för veteranfordon | DEKRA bilbesiktning

Veteranfordon

Även äldre bilar som veteranfordon ska besiktas regelbundet.

För personbilar, motorcyklar och lätta lastbilar (max 3 500 kg) som är 30 år eller äldre ska besiktning ske var 24:e månad efter senaste kontrollbesiktning. Fordon som tidigare varit slutsifferstyrda övergår vid 30 års ålder till att besiktas var 24:e månad.

Inställelsemånaden styrs alltid av föregående kontrollbesiktningstidpunkt oavsett om det skett en efterbesiktning senare.