Besiktningsperiod för snöskoter | DEKRA bilbesiktning

Snöskoter

Snöskotrar räknas som terrängfordon.

Enligt Fordonsförordningen (2002:925) kap 9 ska alla registrerade terrängfordon, terrängmotorfordon och terrängsläp som används i yrkesmässig trafik för persontransport och i uthyrningsrörelse, kontrollbesiktas.

För snöskotrar ska den första besiktningen ske senast ett år efter den månad då fordonet första gången togs i bruk (det ser du på registreringsbeviset). Därefter ska besiktning ske senast ett år efter den månad då föregående fullständiga kontrollbesiktning utfördes.