Boka tid här: Boka

NYHETER

Hittade inget
karta

Bilprovning

Hittade inget

DEKRA Bilbesiktning öppnar elva nya stationer. – målet är 50 stationer innan 2015 års utgång

DEKRA växer! Under hösten kommer DEKRA att öppna besiktningsstationer på tio nya orter i landet. Rekryteringen är i full gång och vi söker duktiga besiktningstekniker som gillar att prata med kunder. Hela 25 nya medarbetare ska rekryteras. Läs mer här...

Bilbesiktning-Mariestad-erbjudande Grattis Mariestad. Den 21 oktober 2014 öppnar vi DEKRA Bilbesiktning.

ÖPPNINGSERBJUDANDE 50% rabatt på alla besiktningar*.

* Erbjudandet gäller endast bokad och genomförd kontrollbesiktning av personbil, lätt lastbil, MC, släpvagn samt husbil t o m 2014-11-16 och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Boka din tid via online-bokningen eller ring 0771–441 441.

Bilprovning Bilbesiktning

85 års erfarenhet av bilprovning och bilbesiktning! DEKRA är ledande i Europa och världen på bilbesiktningar. DEKRA startades 1925 och har verksamhet i ett femtiotal länder. Förra året besiktigade vi mer än 23 miljoner bilar vid våra anläggningar
runt om i världen. Den samlade erfarenheten tar vi med oss till våra svenska anläggningar.

Den 1 juli 2010 upphörde monopolet för bilprovning. Marknaden öppnades för flera olika företag som kan utföra en bilbesiktning enligt samma regler som hittills gällt det statliga monopolet AB Svensk Bilprovning. Från den 4 juli 2011 är DEKRA ackrediterade av Swedac enligt ISO/IEC 17020 (A) för att utföra fordonsbesiktning på lätta fordon. Det gäller alla besiktningar på personbilar, lastbilar, maskiner och andra fordon (MC).

DEKRA Automotive har förvärvat Applus bilprovning AB som består av 5 anläggningar med personal, strategiskt belägna i Stockholm, Helsingborg och Malmö.  Bilbesiktning-boka-tid  

Besiktningsperiod

Den sista siffran i ditt registreringsnummer bestämmer besiktningsperioden.
1 november – mars
2 december – april
3 januari – maj
4 februari – juni
5 maj – september
6 juni – oktober
7 juli – november
8 augusti – december
9 september – januari
0 oktober – februariKörförbud

Om du inte besiktar fordonet i tid, får du automatiskt körförbud. Du måste själv komma ihåg att besiktiga din bil i tid. Blir fordonet underkänd på en bilprovning måste du göra en efterkontroll. DEKRA bilbesiktning hjälper många bilverkstäder med att släcka tvåor åt sina kunder. Har man inte gjort en efterkontroll på fordonet inom
angiven tid som står på protokollet inträder körförbud. Ett fordon kan också få körförbud om det vid en poliskontroll eller vid en kontrollbesiktning är i så dåligt skick att
det är en fara för trafiksäkerheten (så kallat meddelat körförbud). Fordonet måste då bärgas från platsen. Fordonet får därefter endast köras kortast lämpliga väg till en besiktningsstation.Efterkontroll

Efterkontrollen begränsas främst till tidigare anmärkningar. Upptäcker man nya allvarliga fel eller följdfel från reparationen underkänns fordonet på nytt. Du bokar din efterkontroll på samma sätt hos DEKRA bilbesiktning som en vanlig kontrollbesiktning.Bilbesiktning

Sverige finns drygt 7,5 miljoner registrerade fordon och sedan 1965 är det lag på att dessa ska genomgå återkommande kontrollbesiktning, för att öka trafiksäkerheten. Bilbesiktning görs för att säkerställa att ett fordon är i det skick och har den utrustning som krävs ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt. Transportstyrelsen skickar inte längre ut kallelse när det är dags för en bilbesiktning. Det måste du som ägare till fordonet som ska se till att det blir besiktat i rätt tid

Boka tid via vår internetbokning eller kontakta kundtjänst på 0771-441 441, så hjälper vi dig.

Vill ha en kopia på ditt besiktningsprotokoll kan du vända dig direkt till den DEKRA besiktningsstation som genomförde bilprovningen eller kontakta vår kundtjänst.Bilprovningen

AB Svensk Bilprovning bildades september 1963. Den 1 januari 1965 blev periodisk kontrollbesiktning obligatorisk för registrerade motorfordon och släpvagnar.
Företaget tog över majoriteten av de besiktningar som tidigare utförts av Statens Bilinspektion. Avregleringen den 1 juli 2010 är en anpassning till den svenska
huvudregeln att provning och kontroll ska utförs av oberoende och självständiga organ i konkurrens. Regeringen hoppas också att avregleringen kommer att skapa förutsättningar för ett bredare utbud för kunderna. Målet är längre öppettider, fler besiktningsstationer, fler företag, ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Transportstyrelsen är den myndighet som utformar regler för den här verksamheten. Myndigheten kontrollerar att besiktningsverksamheten fungerar väl med
avseende på trafiksäkerhet, miljö, prisutveckling, teknikutveckling och tillgänglighet.Drop in

Vi erbjuder Drop in bilprovning hos de flesta av våra DEKRA bilprovningsstationer. Det kan vara många som vill göra en bilbesiktning i slutet av månaden så det är alltid bäst att boka i förväg för att undvika väntetid.